Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4 - Bài 20: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4 - Bài 20: Tiếng Anh Đại Lợi

a.      Để hỏi dự định đi đâu của ai đó.
          Để hỏi:               Where + are + you/ we/ they + going?
          Để trả lời:         I/ we/ they are + going to + place.
Or:   Để hỏi:               Where + is + he/ she + going?
          Để trả lời:         He/ she is + going to + place.
Ví dụ:
-   Where are you going? (Bạn định đi đâu thế?)
I am going to Ha Long Bay. (Tớ định đi Vịnh Hạ Long.)
-   Where is she going? (Cô ấy định đi đâu?)
     She is going to Ho Chi Minh City. (Cô ấy định đi Thành Phố Hồ Chí Minh.)
 
b. Để hỏi dự định làm gì của ai đó.
          Để hỏi:               What + are + you/ we/ they + going to do?
          Để trả lời:         I/ we/ they are + going to + V.
Or:   Để hỏi:               What + is + he/ she + going to do?
          Để trả lời:         He/ she is + going to + V.
     Ví dụ:
-   What are you going to do? (Bạn định làm gì thế?)
I am going to build a sandcastle. (Tớ dự định xây một lâu đài cát.)
-   What is she going to do? (Cô ấy định làm gì?)
She is going to eat seafood. (Cô ấy định ăn hải sản.)
 VUI LÒNG TRÍCH DẪN NGUỒN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt