Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 9: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 9: Tiếng Anh Đại Lợi
Hỏi về màu sắc của đồ vật - Số ít
(?) What colour is it?
(+) It is + colour.
Example
      What colour is it? (Cái đó màu gì?)
      It is red. (Nó màu đỏ.)
 
Hỏi về màu sắc của đồ vật - Số nhiều

(?) What colour are they?
(+) They are + colour.
Example
      What colour are they? (Những cái đó màu gì?)
      They are brown. (Chúng màu nâu.)
 


VUI LÒNG TRÍCH DẪN NGUỒN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt