Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 20: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 20: Tiếng Anh Đại Lợi
1.   Để hỏi một địa danh nào đó nằm ở nơi nào của Việt Nam
(?) Where is + name of the place?
(+) It is in + north/south/central + Vietnam.
Example
      Where is Sapa? (Sa Pa ở đâu?)
      It is in North Vietnam. (Nó ở miền Bắc Việt Nam.)
 
2.   Để hỏi một địa điểm có gần/xa một địa điểm khác hay không?

(?) Is + place 1 + near + place 2?
(?) Is + place 1 + far from + place 2?
(+) Yes, it is.
(-) No, it is not.
Example
-     Is Sapa near Ho Chi Minh City? (Sapa có gần thành phố Hồ Chí Minh không?)
      No, it is not. (Không, nó không gần.)
-     Is Sapa far from Ho Chi Minh City? (Sapa có xa thành phố Hồ Chí Minh không?)
      Yes, it is. (Có, xa lắm.)
 


VUI LÒNG TRÍCH DẪN NGUỒN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt