Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 19: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 19: Tiếng Anh Đại Lợi
1.   Hỏi một số người đang làm gì
(?) What are they doing?
(+) They are + V-ing.
Example
      What are they doing? (Họ đang làm gì vậy?)
      They are playing football. (Họ đang chơi bóng đá.)
 
2.   Hỏi xem tiết trời như thế nào
(?) What is it like? = What is the weather like?
(+) It is + adj. = The weather is + adj.
Example
      What is it like? (Thời tiết thế nào?)
      It is humid. (Trời ẩm.)
 
      What is the weather like today? (Thời tiết hôm nay thế nào?)
      The weather is rainy. (Hôm nay trời mưa.)


VUI LÒNG TRÍCH DẪN NGUỒN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt