Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 18: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 18: Tiếng Anh Đại Lợi
1.   Để hỏi bạn đang làm gì
(?) What are you doing?
(+) I am + V-ing.
Example
      What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)
      I am dancing. (Tôi đang múa.)
 
2.   Để hỏi người nào đó đang làm gì?

(?) What is + she/ he + doing?
(+) She/ He + is + V-ing.
Example
      What is she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)
      She is cooking. (Cô ấy đang nấu ăn.)
 

VUI LÒNG TRÍCH DẪN NGUỒN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt