Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 17: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 17: Tiếng Anh Đại Lợi
1.   Để hỏi bạn thích đồ chơi, thú nuôi gì
(?) What + toys/pets+ do you like?
(+) I like + toys/ pets.
Example
      What toys do you like? (Bạn thích đồ chơi gì?)
      I like planes. (Tớ thích máy bay.)
 
2.   Để hỏi xem ai thích đồ chơi/ thú nuôi gì

(?) What + toys/ pets + does + he/ she + like?
(+) He/ She + likes + toys/ pets.
Example
      What pets does she like? (Bạn thích thú nuôi gì?)
      She likes rabbits. (Tôi thích thỏ.)
 
3.   Để hỏi bạn có bao nhiêu đồ chơi/ thú nuôi

(?) How many + toys/ pets + do you have?
(+) I have + number + toys/pets.
Example
      How many trucks do you have? (Bạn có mấy cái xe tải?)
      I have five trucks. (Tôi có năm cái xe tải.)
 
4.   Để hỏi ai đó có bao nhiêu đồ chơi/ thú nuôi

(?) How many + toys/ pets + does + he/ she + have?
(+) He/ She + has + number + toys/ pets.
Example
      How many rabbits does Jane have? (Jane có bao nhiêu con thỏ?)
      She has five rabbits. (Cô ấy có năm con thỏ.)
 
VUI LÒNG TRÍCH DẪN NGUỒN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt