Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 16: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 16: Tiếng Anh Đại Lợi
1.   Hỏi xem bạn có sở hữu vật gì không
(?) Do you have any + N?
(+) Yes, I do.
(-) No, I don’t.
Example
      Do you have any toys? (Bạn có đồ chơi gì không?)
      Yes, I do. (Tôi có.)
 
2.   Hỏi xem người nào đó có sở hữu vật gì không

(?) Does + he/she + have any + N?
(+) Yes, he/she + does.
(-) No, he/she + does not.
Example
      Does she have any robots? (Cô ấy có con rô bốt nào không?)
      Yes, she does. (Cô ấy có.)
 

VUI LÒNG TRÍCH DẪN NGUỒN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt