Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 15: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 15: Tiếng Anh Đại Lợi
1.   Để nói mình sở hữu cái gì
(+) I have a + name of the thing.
(-) I do not have a + name of the thing.
Example
      I have a book. (Tôi có một cuốn sách.)
      I do not have a rubber. (Tôi không có cục tẩy.)
 
2.   Nói rằng ai đó sở hữu cái gì

(+) He/ She + has a + name of the thing.
(-) He/ She + does not have a + thing.
Example
      He has a school bag. (Anh ấy có một cái cặp sách.)
      She doesn’t have a ruler.  (Chị ấy không có thước kẻ.)
 
3.   Hỏi xem ai đó có sở hữu cái gì không

(?) Do you have a + name of the thing?
(+) Yes, I do.
(-) No, I do not.
Example
      Do you have a ball? (Bạn có một quả bóng không?)
      No, I do not. (Không, tôi không có.)
 
4.   Hỏi xem người nào đó có sở hữu vật gì không

(?) Does + he/she + have a + name of the thing?
(+) Yes, he/she + does.
(-) No, he/she + does not.
Example
      Does she have a robot? (Cô ấy có con rô bốt nào không?)
      Yes, she does. (Cô ấy có.)
 


VUI LÒNG TRÍCH DẪN NGUỒN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt