Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 14: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 14: Tiếng Anh Đại Lợi
1.   Để hỏi xem có vật gì ở trong phòng không
(?) Are there any + name of things + in theroom?
(+) Yes, there are.
(-) No, there are not.
Example
      Are there any posters in the room? (Có tấm áp phích nào trong phòng không?)
      Yes, there are. (Có.)
 
2.   Để hỏi số lượng của một vật?

(?) How many + name of things + are there?
(+) There is one/a + name of things.
(-) There are + number + name of things.
Example
-     How many posters are there? (Có bao nhiêu tấm áp phích?)
      There is a poster. = There is one poster. (Có một tấm.)
      There are five posters. (Có năm tấm.)
-     How many pictures are there in the room? (Có bao nhiêu bức tranh trong phòng?)
      There are two pictures. (Có hai bức.)
 
VUI LÒNG TRÍCH DẪN NGUỒN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt