Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 13: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 13: Tiếng Anh Đại Lợi
1.   Để hỏi một vật đang ở đâu
(?) Where is the + thing?
(+) It is + adv of place.
Example
      Where is the book? (Cuốn sách ở đâu?)
      It is on the table. (Nó ở trên bàn.)
 
(?) Where are the + things?
(+) They are + adv of place.
Example
      Where are the rulers? (Những cái thước kẻ ở đâu?)
      They are on the desk. (Chúng ở trên bàn.)
 
 
 
VUI LÒNG TRÍCH DẪN NGUỒN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt