Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 12: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 12: Tiếng Anh Đại Lợi
1.   Để nói có cái gì đó
(+) There is a + name of the thing.
Example
      There is a garden. (Có một khu vườn.)
 

(+) There is a + thing + adv of place.
Example
      There is a garden in front of the house. (Có một khu vườn ở trước nhà.)
 
2.   Để nói về tính chất của cái gì.

(+) It is + adj.
Example
      It is big. (Nó to.)
 
3.   Hỏi và trả lời xem có cái gì đó không

(?) Is there a + thing?
(+) Yes, there is.
(-) No, there is not.
Example
      Is there a living room? (Có 1 phòng khách phải không?)
      Yes, there is. (Có.)
 

(?) Is there a + thing + adv of place.
(+) Yes, there is.
(-) No, there is not.
Example
      Is there a book in the bag? (Có một cuốn sách trong cặp phải không?)
      No, there is not. (Không có đâu.)
 

VUI LÒNG TRÍCH DẪN NGUỒN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt