Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 11: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3 - Bài 11: Tiếng Anh Đại Lợi
1.   Hỏi về thành viên trong gia đình có quan hệ gì với bạn
(?) Who is that?
(+) He is my + .
(+) She is my + ..
Example
      Who is that? (Đó là ai?)
-     He is my father. (Ông ấy là bố tôi.)
-     She is my little sister. (Cô ấy là em gái tôi.)
 
2.   Hỏi tuổi của thành viên trong gia đình

(?) How old is your + family member?
(+) He is + .+ years old.
(+) She is + .+ years old.
Example
-     How old is your father? (Bố bạn bao nhiêu tuổi?)
      He is 40 years old. (Ông ấy 40 tuổi.)
-     How old is your mother? (Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?)
      She is 38 years old. (Bà ấy 38 tuổi.)
 

VUI LÒNG TRÍCH DẪN NGUỒN TIẾNG ANH ĐẠI LỢI KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt