Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 9: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 9: Tiếng Anh Đại Lợi
 I. PHRASAL VERBS (CONSISTING OF A VERB, AN ADVERB, AND A PREPOSITION)
1. Định nghĩa (definition)
Cụm động từ (phrasal verbs) là 1 động từ kết hợp với 1 trạng từ (adverb) hoặc 1 giới từ (preposition), hoặc đôi khi cả hai, để tạo thành 1 động từ mới thường có nghĩa đặc biệt.
Eg: come in (vào trong), take off (cởi ra), look forward to (mong chờ)
 
2. Nghĩa của cụm động từ (meaning of phrasal verbs)
- Một số cụm động từ có nghĩa rõ ràng và dễ hiểu vì nghĩa của chúng dựa trên nghĩa thường dùng của động từ và trạng từ hoặc giới từ.
Eg: Would you like to come in and have a drink? (Bạn có muốn vào nhà uống chút gì không?)
- Tuy nhiên phần lớn các cụm động từ (verb + adverb) thường có nghĩa đặc biệt – khác hẳn nghĩa của các từ riêng rẽ trong cụm.
Eg: We had to put off the meeting till Tuesday. (chúng tôi đã phải hoãn buổi họp cho đến thứ ba)
 
3. Một số cụm động từ thường dùng
Account for: là lý do hoặc giải thích nguyên nhân (điều gì đó tồn tại hoặc xảy ra)
Eg: His illness accounted for his absence.
Break out: bùng nổ, bùng phát
Eg: Civil war broke out in 1991. (Nội chiến bùng nổ năm 1991)
Call off: hủy bỏ (= cancel)
Eg: They had to call off the match as the ground was too wet to play on.
Do away with: bỏ, hủy bỏ, bãi bỏ
Eg: They should do away with these useless traditions.
Go off: (chuông) reo; (sung, bom) nổ; (sữa) chua; (thức ăn) ươn, thối; (đèn) tắt; (máy móc) hư
Eg: A bomb went off in East London last night, killing two people.
Hand in: nộp, đệ trình (= submit)
Eg: All essays must be handed in by Friday.
Look after: chăm sóc, trông nom (= take care of)
Eg: Will you look after my parrot whem I’m away?
Make up for: bù, đền bù (= compensate for)
Eg: You’ll work very hard today to make up for the time you wasted yesterday.
Pull down: phá hủy, phá sập (= demolish)
Eg: The old houses were pulled down to build the trade center.
Run out (of): hết, cạn kiệt
Eg: I run out of milk. Put some lemon in your tea instead.
Take off: cởi (quần áo, giày, mũ…); (máy bay) cất cánh
Eg: He took off his coat when he entered the house and put it on again when he went out.
Turn down: từ chối (= refuse); bác bỏ, loại bỏ (= reject)
Eg: He was offered £500 for the picture but he turned it down.
 
II. ADVERBIAL CLAUSES OF CONDITION, COMPARISON, MANNER, AND RESULT
Mệnh đề trạng ngữ là một mệnh đề phụ thuộc có chức năng như một trạng từ. Có một số loại mệnh đề trạng ngữ:
- Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc if hoặc unless. Nó đưa ra một giả thiết hoặc một điều kiện, có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra.
Ví dụ:
          What would you buy if you won the lottery? (Bạn sẽ làm gì nếu bạn trúng sổ xố?)
- Mệnh đề trạng ngữ chỉ sử so sánh bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc như than, as … as, hoặc as. Nó so sánh một kĩ năng, kích thước hoặc số lượng.
Ví dụ:
Lee can speak English as fluently as her teacher. (Lee có thể nói tiếng Anh trôi chảy như cô giáo của cô ấy.)
- Mệnh đề trạng ngữ chỉ sử thể cách bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc như as (if), like hoặc the way. Nó nêu lên sự việc được thực hiện như thế nào.
Ví dụ:
He acts as if it was a joke. (Anh ta hành xử như thể đó là trò đùa.)
- Mệnh đề trạng ngữ chỉ sử kết quả bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc như so…that hoặc such … that. Nó nêu lên kết quả của một hành động hoặc một sự kiện.
Ví dụ:
Jack was so tired that he couldn’t go on with his work. (Jack mệt đến nỗi anh ấy không thể tiếp tục công việc của mình.)

 
 
 
Nếu cần tăng cường thêm về Ngữ Pháp, bạn có thể đăng kí khóa học ngữ pháp Tiếng Anh 12 tại mục khóa học nhé. Chúc bạn học tập vui vẻ và hiệu quả.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt