Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 8: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 8: Tiếng Anh Đại Lợi

REPORTED SPEECH: REPORTING ORDERS, REQUESTS, OFFERS, ADVICE, INSTRUCTIONS, …
Trong câu tường thuật, khi câu trực tiếp có dạng mệnh lệnh thức thì ta xét nghĩa của câu rồi sử dụng các động từ tường thuật sao cho phù hợp.
- Khi câu mệnh lệnh thức mang nghĩa yêu cầu, đề nghị ai đó làm gì ta có thể sử dụng các cấu trúc sau:
Tell/ ask/ require/ request/ demand/ + sb + to do st
Ví dụ:
Direct speech:       She said to me “close the door!”
Indirect speech:     She asked me to close the door.

- Khi câu mệnh lệnh thức mang nghĩa ra lệnh ta sử dụng cấu trúc sau:
Order sb to do st
Direct speech:       He said to me angrily “go out!”.
Indirect speech:     He ordered me to go out.

- Khi câu mệnh lệnh thức mang nghĩa khuyên bảo hoặc chỉ dẫn:
Advise/ instruct sb to do st
Direct speech:       The doctor said to me “stop smoking to have better health!”
Indirect speech:     The doctor advised me to stop smoking to have better health!
 

 
 
 
Nếu cần tăng cường thêm về Ngữ Pháp, bạn có thể đăng kí khóa học ngữ pháp Tiếng Anh 12 tại mục khóa học nhé. Chúc bạn học tập vui vẻ và hiệu quả.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt