Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 7: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 7: Tiếng Anh Đại Lợi

THE ACTIVE AND PASSIVE CAUSATIVES
Dạng nhờ bào, câu chủ động và bị động
Câu chủ động Câu bị động
Have sb do st hoặc get sb to do st
- I had him repair my car.
- I get her to make some coffee.
Have st + PII hoặc get st + PII
- I had my car repaired (by him).
- I get some coffee made (by her).
 

 
 
 
Nếu cần tăng cường thêm về Ngữ Pháp, bạn có thể đăng kí khóa học ngữ pháp Tiếng Anh 12 tại mục khóa học nhé. Chúc bạn học tập vui vẻ và hiệu quả.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt