Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 6: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 6: Tiếng Anh Đại Lợi

1. THE FUTURE PERFECT
a. Cấu trúc:
Câu khẳng định: S + will have + PII
Câu Phủ định:     S + will not have + PII?
Câu Nghi vấn:      Will + S + have + PII
b. Cách sử dụng: 
– Diễn tả 1 hành động sẽ hoàn thành vào 1 thời điểm cho trước ở tương lai, trước khi hành động, sự việc khác xảy ra.

Ví du:
      I’ll have finished my work by noon.
      They’ll have built that house by July next year.
      When you come back, I’ll have written this letter.
c. Dấu hiệu nhận biết:
Các cụm từ chỉ thời gian đi kèm:
- By + mốc thời gian (by the end of, by tomorrow)
- By then
- By the time+ mốc thời gian
 
2. DOUBLE COMPARATIVES (CÁC DẠNG SO SÁNH KÉP)
The more + S + V, the more + S + V
Ví dụ: The more I know him, the more I like him. (Tôi càng biết anh ta, tôi càng mến anh ta)
The + SS hơn + S + V, the + SS hơn + S + V
Ví dụ: The older he gets, the weaker he is.
The more beautiful she is, the more miserable her parents are. (Cô ta càng đẹp thì cha mẹ cô ta càng khổ.)
The more + S + V, the adj + ER + S + V
Ví dụ: The more he works, the richer he is. (Anh ấy càng làm, anh ấy càng giàu có.)
The adj + ER + S + V, the more + S + V
Ví dụ: The hotter it is, the more tired I feel. (trời càng nóng, tôi càng mệt)

 
 
 
Nếu cần tăng cường thêm về Ngữ Pháp, bạn có thể đăng kí khóa học ngữ pháp Tiếng Anh 12 tại mục khóa học nhé. Chúc bạn học tập vui vẻ và hiệu quả.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt