Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 5: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 5: Tiếng Anh Đại Lợi
 
1. THE PRESENT PERFECT VS. THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS
The present perfect The present perfect continuous
1) Cách thành lập:
- Câu KĐ    S + have/has + V3/ed
- Câu PĐ     S + have/has + not + V3/ed
- Câu NV     Have/Has + S + V3/ed?
2) Cách dùng chính:
Thì HTHT dùng để diễn tả:
Một hành động xảy ra trong quá khứ không xác định rõ thời điểm.
Ví dụ: Have you had breakfast?
Một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả còn ở hiện tại.
Ví dụ: My friend Nam has lived in HCMC since 1998.
Một hành động mới xảy ra.
Ví dụ: I have just finished my homework.
3) Các trạng ngữ thường dùng với thì HTHT:
Just, recently/lately, ever, never, yet, already, since, for, so far/until now/up to now/up to the present
1) Cách thành lập:
- Câu KĐ     S + have/has been + V-ing
- Câu PĐ     S + have/ has not been + V-ing
- Câu NV     Have/Has + S + been + V-ing?
2) Cách dùng chính:
Thì HTHTTD có cách sử dụng tương đối giống Thì hiện tại hoàn thành. Hai thì này có có thể dùng thay thế cho nhau trong một số tình huống. Tuy vậy khi ta muốn nhấn mạnh đến kết quả của hành động thì ta dùng Thì hiện tại hoàn thành. Khi ta muốn nhấn mạnh đến tính kéo dài của hành động thì ta dùng thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn.
Ví dụ 1 – Thì hiện tại hoàn thành
I have watched this film four times. (Tôi đã xem bộ phim này 4 lần à Nhấn mạnh kết quả là 4 lần.)
Ví dụ 2 – Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
I have been watching this film for four hours. (Tôi đã xem bộ phim này trong vòng 4 tiếng à Nhấn mạnh tính kéo dài của hành động 4 tiếng.)
3) Các trạng ngữ thường dùng với thì HTHTTD:
Since, for, how long
 
2. REPEATED COMPARATIVES TO SAY THAT SOMETHING IS CHANGING
Chúng ta sử dụng dạng so sánh này để nói điều gì đó đang thay đổi.
- Đối với tính từ/ trạng từ ngắn:
adj/adv + er and adj/adv + er
Ví dụ: Betty is younger and younger.
He runs faster and faster.
- Đối với tính từ/ trạng từ dài:
more and more + adj/adv
Ví dụ: My wife is more and more beautiful.
They work more and more carefully.

 
 
 
Nếu cần tăng cường thêm về Ngữ Pháp, bạn có thể đăng kí khóa học ngữ pháp Tiếng Anh 12 tại mục khóa học nhé. Chúc bạn học tập vui vẻ và hiệu quả.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt