Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 3: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 3: Tiếng Anh Đại Lợi
 1. Simple, compound and complex sentences
a. Simple sentence (Câu đơn)
Câu đơn là câu chỉ có một mệnh đề độc lập.
Compound sentence (Câu ghép)
Câu ghép là câu bao gồm hai hoặc hơn hai mệnh đề độc lập được nối với nhau bởi các liên từ đẳng lập như: and, or, either … or, neither … nor, but, so.
Complex sentence (Câu phức)
Câu phức là câu bao gồm một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc và được nối với nhau bởi các liên từ phụ thuộc như: when, while, because, although, so that etc.
 
2. Relative clauses with which referring to the whole clause
Trong mệnh đề quan hệ không hạn địn, which được sử dụng để chỉ toàn bộ ý của mệnh đề chính và mệnh đề chứa which được phân tách bởi dấu phảy.
Ví dụ:
Uncle Ho sacrificed so much for the country, which made a very good impresson on Vietnamese people.

 
 
 
Nếu cần tăng cường thêm về Ngữ Pháp, bạn có thể đăng kí khóa học ngữ pháp Tiếng Anh 12 tại mục khóa học nhé. Chúc bạn học tập vui vẻ và hiệu quả.


Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt