Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 10: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Unit 10: Tiếng Anh Đại Lợi
 
I. Conditionals Type 3
Câu điều kiện loạn 3 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở quá khứ.
Cấu trúc:
If clause Main clause
If + had + PII S + would have + PII
 
Eg: If John had worked harder, he wouldn’t have failed his exam. (But John didn’t work hard and he faile his exam.)
 
II. Mixed conditionals of Type 3 and Type 3
Mixed conditionals - Câu điều kiện hỗn hợp
Câu điều kiện hỗn hợp là câu điều kiện được kết hợp bởi 2 loại câu điều kiện loại 2 và loại 3. Thường là thời gian trong mệnh đề If và thời gian trong mệnh đề chỉ kết quả khác nhau
Vd 1. Sự thật:  I did not eat breakfast several hours ago, so I am hungry now.
Câu điều kiện: If I had eaten breakfast several hours ago, I would not be hungry now.
(Kết hợp giữa loại 2 và loại 3, giữa không có thật trong quá khứ với không có thật ở hiện tại)
 
Vd 2. Sự thật: He is not a good student. He did not study for the test yesterday.
Câu điều kiện: If he were a good student, he would have studied for the test yesterday.
(Kết hợp giữa loại 2 và loại 3, giữa không có thật trong quá khứ với không có thật ở hiện tại)

 
 
 
Nếu cần tăng cường thêm về Ngữ Pháp, bạn có thể đăng kí khóa học ngữ pháp Tiếng Anh 12 tại mục khóa học nhé. Chúc bạn học tập vui vẻ và hiệu quả.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt