Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 11 - Unit 9: Tiếng Anh Đại Lợi

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 11 - Unit 9: Tiếng Anh Đại Lợi
 A. QUESTION TAGS
Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng/ sai của mệnh đề đó, do vậy họ dùng câu hỏi dạng này để kiểm chứng về mệnh đề đưa ra.
Ví dụ:
-        He should stay in bed, shouldn't he? (Anh ấy nên ở yên trên giường, có phải không?)
-        She has been studying English for two years, hasn't she? (Cô ấy đã từn học ở Anh 2 năm, phải không?)
-        There are only twenty-eight days in February, aren’t there? (Chỉ có 28 ngày trong tháng hai, phải không?)
-        It’s raining now, isn’t it? (Trời vẫn còn mưa, phải không?)
-        You and I talked with the professor yesterday, didn’t we? (Bạn và tớ đã nói chuyện với giáo sư ngày hôm qua, phải không?)
-        You won’t be leaving for now, will you? (Bạn sẽ không đi bây giờ, phải không?)
-        Jill and Joe haven’t been to Viet Nam, have they? (Jill và Joe chưa đến Việt Nam, phải không?)
 
Câu hỏi đuôi chia làm hai thành phần tách biệt nhau bởi dấu phẩy theo quy tắc sau:
-        Sử dụng trợ động từ giống như ở mệnh đề chính để làm phần đuôi câu hỏi. Nếu không có trợ động từ thì dùng do, does, did để thay thế.
-        Nếu mệnh đề chính ở thể khẳng định thì phần đuôi ở thể phủ định và ngược lại.
-        Thời của động từ ở đuôi phải theo thời của động từ ở mệnh đề chính.
-        Chủ ngữ của mệnh đề chính và của phần đôi là giống nhau. Đại từ ở phần đuôi luôn phải để ở dạng chủ ngữ (in subject form)
-        Phần đuôi nếu ở dạng phủ định thì thường được rút gọn (n’t). Nếu không rút gọn thì phải theo thứ tự: auxiliary + subject + not? (He saw it yesterday, did he not?)
-        Động từ have có thể là động từ chính, cũng có thể là trợ động từ. Khi nó là động từ chính của mệnh đề trong tiếng Anh Mỹ thì phần đuôi phải dùng trợ động từ do, does hoặc did. Tuy nhiên, trong tiếng Anh Anh thì bạn có thể dùng chính have như một trợ động từ trong trường hợp này.
-        There is, there areit is là các chủ ngữ giả nên phần đuôi được phép dùng lại there hoặc it giống như trường hợp đại từ làm chủ ngữ.
 
B. CONDITIONAL SENTENCES TYPE 0 (CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0)
Cấu trúc:
If clause (Mệnh đề if) Main clause (Mệnh đề chính)
Present simple Present simple
 
 
Câu điều kiện loại 0 dùng để diễn tả một sự thực (general truths), một thói quen (habits) hoặc một lời nhắn nhủ (remind).
Ví dụ:
Sự thực: If you mix blue and red, you get purple.
Thói quen: If I go to bed early, I always get up very early.
Lời nhắn: If you visit Ha Noi, remember to come to my home.
Lưu ý:
Mệnh đề điều kiên (mệnh đề có If) và mệnh đề chính, có thể đảo vị trí cho nhau mà không thay đổi ý nghĩa của câu.
If you mix blue and red, you get purple = You get purple if you mix blue and red.
 

 
 
 
Nếu cần tăng cường thêm về Ngữ Pháp, bạn có thể đăng kí khóa học ngữ pháp Tiếng Anh 11 tại mục khóa học nhé. Chúc bạn học tập vui vẻ và hiệu quả.

Bình luận facebook

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt