HỌC NGỮ ÂM TIẾNG ANH 6 UNIT 1 : MY NEW SCHOOL - TIẾNG ANH ĐẠI LỢI

NGỮ ÂM TIẾNG ANH 6 UNIT 1 : MY NEW SCHOOL
1. Âm /əʊ/ và âm /ʌ/
/əʊ/ judo going homework open
/ʌ/ brother Monday mother month
1. Âm /əʊ/
Cách phát âm: đầu tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm của âm /ə/ sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /ə/ dài, /ʊ/ngắn và nhanh.

1.1. "o" thường được phát âm là /əʊ/ khi nó ở cuối một từ
Ví dụ

Examples Transcription Meaning
go /gəʊ/ đi
no /nəʊ/ không
1.2. "oa" được phát âm là /əʊ/ trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm
Examples Transcription Meaning
coat /kəʊt/ áo choàng
road /rəʊd/ con đường
1.3. "ou" có thể được phát âm là /əʊ/
Examples Transcription Meaning
soul /səʊl/ tâm hồn
dough /dəʊ/ bột nhão
1.4. "ow" được phát âm là /əʊ/
Examples Transcription Meaning
know /nəʊ/ biết
slow /sləʊ/ chậm
 
2. Âm /ʌ/
Cách phát âm: Mở miệng rộng bằng 1/2 so với khi phát âm /æ/ đưa lưỡi về phía sau hơn một chút so với khi phát âm /æ/.
2.1. "o" thường được phát âm là /ʌ/trong những từ có một âm tiết, và trong những âm tiết được nhấn mạnh của những từ có nhiều âm tiết.

Examples Transcription Meaning
come /kʌm/ đến, tới
some /sʌm/ một vài
2.2. "u" thường được phát âm là /ʌ/ đối với những từ có tận cùng bằng u+phụ âm
Examples Transcription Meaning
but /bʌt/ nhưng
cup /kʌp/ cái tách, chén
Trong những tiếp đầu ngữ un, um
Examples Transcription Meaning
uneasy /ʌnˈiːzɪ/ bối rối, lúng túng
umbrella /ʌmˈbrelə/ Cái ô
2.3."oo" thường được phát âm là /ʌ/ trong một số trường hợp như
Examples Transcription Meaning
blood /blʌd/ máu, huyết
flood /flʌd/ lũ lụt
2.4. "ou" thường được phát âm là ʌ/ đối với những từ có nhóm "ou" với một hay hai phụ âm
Examples Transcription Meaning
country /ˈkʌntri/ làng quê
couple /'kʌpl/ đôi, cặp
 
 


Bình luận facebook

Bài viết khác

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt