Tiếng Anh Lớp 5

Tiếng Anh 5 - UNIT 20:WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE - PRACTICE 1
Ngày đăng : 06/07/2020
387 lượt xem

Tiếng Anh 5 - UNIT 20:WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE - PRACTICE 1

Chi tiết
Tiếng Anh 5 - UNIT 19:WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT? - PRACTICE 1
Ngày đăng : 06/07/2020
219 lượt xem

Tiếng Anh 5 - UNIT 19:WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT? - PRACTICE 1

Chi tiết
Tiếng Anh 5 - UNIT 18:WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW? - PRACTICE 1
Ngày đăng : 06/07/2020
200 lượt xem

Tiếng Anh 5 - UNIT 18:WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW? - PRACTICE 1

Chi tiết
Tiếng Anh 5 - UNIT 17:WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT? - PRACTICE 1
Ngày đăng : 06/07/2020
216 lượt xem

Tiếng Anh 5 - UNIT 17:WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT? - PRACTICE 1

Chi tiết
Tiếng Anh 5 - UNIT 16:WHERE’S THE POST OFFICE? - PRACTICE 1
Ngày đăng : 06/07/2020
202 lượt xem

Tiếng Anh 5 - UNIT 16:WHERE’S THE POST OFFICE? - PRACTICE 1

Chi tiết
Tiếng Anh 5 - UNIT 15:WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE? - PRACTICE 1
Ngày đăng : 06/07/2020
306 lượt xem

Tiếng Anh 5 - UNIT 15:WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE? - PRACTICE 1

Chi tiết
Tiếng Anh 5 - UNIT 14:WHAT HAPPENED IN THE STORY? - PRACTICE 1
Ngày đăng : 06/07/2020
244 lượt xem

Tiếng Anh 5 - UNIT 14:WHAT HAPPENED IN THE STORY? - PRACTICE 1

Chi tiết
Tiếng Anh 5 - UNIT 13:WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? - PRACTICE 1
Ngày đăng : 06/07/2020
222 lượt xem

Tiếng Anh 5 - UNIT 13:WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? - PRACTICE 1

Chi tiết
Tiếng Anh 5 - UNIT 12:DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST - PRACTICE 1
Ngày đăng : 06/07/2020
197 lượt xem

Tiếng Anh 5 - UNIT 12:DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST - PRACTICE 1

Chi tiết
Tiếng Anh 5 - UNIT 11:WHAT’S THE MATTER WITH YOU? - PRACTICE 1
Ngày đăng : 06/07/2020
440 lượt xem

Tiếng Anh 5 - UNIT 11:WHAT’S THE MATTER WITH YOU? - PRACTICE 1

Chi tiết
Tiếng Anh 5 - UNIT 10:WHEN WILL SPORTS DAY BE? - PRACTICE 1
Ngày đăng : 06/07/2020
296 lượt xem

Tiếng Anh 5 - UNIT 10:WHEN WILL SPORTS DAY BE? - PRACTICE 1

Chi tiết
Tiếng Anh 5 - UNIT 9:WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO? - PRACTICE 1
Ngày đăng : 06/07/2020
220 lượt xem

Tiếng Anh 5 - UNIT 9:WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO? - PRACTICE 1

Chi tiết
go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Dailoienglish

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt